Spring til indhold

Hvad er udfordringen?

Odense har flere ledige end andre store byer. Det skal vi gøre noget ved, og her er én af vejene frem blandt andet at få flere ledige i virksomhedspraktik.

En af konsekvenserne af den højere ledighed i Odense end i de andre store byer er, at det tærer på kommunekassen. Når vi har flere ledige, skal vi udbetale flere overførsler til ledige, og det giver færre penge til velfærd som skoler, ældre og kultur. Det kan hæmme Odenses udvikling i forhold til de andre store byer og betyde, at Odense sakker bagefter. 

Derfor har vi alle også en fælles interesse i at løse udfordringen med ledigheden. Og det er en udfordring, som kræver fælles løsninger. Vi har brug for, at alle gode kræfter bliver sat ind for at sikre, at så mange odenseanere som muligt kan komme i job. 

Det er en udfordring - og det er en udfordring vi ikke kan løse alene som kommune. Vi har brug for at gode kræfter bliver sat ind, så vi kan løse udfordringen i fællesskab. 

 

Mere om ledighed, statistikker, rapporter m.m.