Spring til indhold

Om Beskæftigelsesalliancen

I Beskæftigelsesalliancen samarbejder virksomheder, A-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen om at løse Odenses udfordring med ledighed.

Beskæftigelsesalliancen er opstået på baggrund af Beskæftigelses Task Force Odenses (BFTO) sjette anbefaling omkring oprettelsen af et forum med en række af byens centrale aktører på beskæftigelsesområdet:

  1. Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder.
  2. Job-first skal være mindsettet i jobcentret.
  3. Odense skal have et forpligtende samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne
  4. De lediges mobilitet skal øges
  5. Fokuser indsatsen for de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige
  6. Nedsæt et governance board til implementering af indsatserne.

Anbefalingen bygger dels på en forståelse af, at alle de centrale aktører i byen har en interesse i at løse ledighedsudfordringen, og dels på, at ledighedsudfordringen kun kan løses i fællesskab mellem alle byens centrale aktører på området. 

Ledighedsudfordringen kræver med andre ord en ekstraordinær indsats i Odense, hvilket Beskæftigelsesalliancen skal være med til at løfte. 

Et styrket samarbejde – det er her, successen ligger. Samarbejdet skal være i et åbent og tillidsfuldt rum, hvor udfordringer, barrierer og idéer kan drøftes og omsættes til gavn for det fælles mål.